Sakramenty

SKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:
– przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji,
– przygotowanie bliższe – katecheza przedmałżeńska
– przygotowanie bezpośrednie – katecheza przedślubna – po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej (obejmuje spotkania z duszpasterzem oraz konsultację w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego.
Narzeczeni powinni zgłosić się do ks. Proboszcza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu!
Wymagane są następujące dokumenty:
Aktualny (tzn. nie starszy niż 6 miesiący) akt chrztu obojga narzeczonych.
Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej.
Dowody osobiste narzeczonych.
Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (narzeczeni zobowiązani są do udziału w 8 godzinach katechezach – najczęściej podzielonych na różne dni według ustalenia z duszpasterzem, podczas których omawiane są najistotniejsze zagadnienia życia małżeńskiego i rodzinnego). Po zakończeniu nauk przedmałżeńskich narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia.
Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych (podczas 3 spotkań narzeczeni zapoznają się z nauczaniem Kościoła na temat przekazywania i ochrony życia – ze względu na charakter spotkań na pierwsze narzeczeni powinni zgłosić się przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem).
Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).
W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po 6  miesiącach od momentu wystawienia).
Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

Bezpośrednio do dnia ślubu przygotowują spotkania z Księdzem Proboszczem. Podczas spotkań omawiane są zagadnienia dotyczące znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa oraz liturgia tego sakramentu.
Ważnym elementem jest Sakrament Pojednania – narzeczeni powinni przystąpić do niego dwukrotnie: na początku podjętych przygotowań oraz w przeddzień ślubu.

Przygotowanie i spisanie protokołu narzeczonych mieszkających za granicą, odbywa się w miejscu ich aktualnego zamieszkania.

CHRZEST ŚWIĘTY

Jest on udzielany w II soboty miesiąca podczas Mszy Św. O godz. 15.00.

W celu odpowiedniego przygotowania do udzielenia tego Sakramentu rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej około miesiąca przed planowaną datą Chrztu oraz przedstawiają następujące dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
 • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (z parafii ich zamieszkania),
 • dane osobowe rodziców chrzestnych,

Przypominamy, że osoba proszona o spełnianie funkcji rodzica chrzestnego musi być po Bierzmowaniu. Chrzestni powinni być praktykującymi katolikami. Nie mogą to być osoby niewierzące, innowiercy czy też żyjący w związkach niesakramentalnych.

Rodzice dziecka i chrzestni mają obowiązek odbycia nauk przedchrzcielnych.

EUCHARYSTIA

Pierwsza Komunia Święta odbywa się w naszej parafii zawsze w II Niedzielę Maja, czyli w roku

2022 –   8 maja

2023 – 14 maja

2024 – 12 maja

Wymagane dokumenty:

Świadectwo Chrztu Świętego.

Przygotowanie odbywa się na katechezie szkolnej i w ramach katechezy parafialnej

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Jest Sakramentem Dojrzałości Chrześcijańskiej. Jego przyjęcie oznacza zrozumienie Prawd Wiary i identyfikowanie się z Kościołem Rzymskokatolickim. Jest to Sakrament konieczny aby spełniać jakiekolwiek funkcje w Kościele np. rodzica chrzestnego oraz by przyjąć Sakrament Małżeństwa lub Kapłaństwa. Bez przyjęcia tego Sakramentu nie można uzyskać zaświadczenia, że się jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Przygotowanie do Bierzmowania odbywa się się w III kl. gimnazjum. Polega ono:

 1. na uczestnictwie w lekcjach religii w szkole,
 2. na udziale w Eucharystii,
 3. na uczestnictwie w specjalnych nabożeństwach przeznaczonych dla kandydatów do Bierzmowania, Roraty, Różaniec, Gorzkie żale, Droga Krzyżowa, Triduum Paschalne,
 4. Msze Św. Pierwszopiątkowe, regularna miesięczna spowiedź św.
 5. na udziale w grupach przygotowawczych w parafii.

Wymagane dokumenty:

 1. metryka chrztu,
 2. świadectwo z nauki religii (w indeksie katechetycznym; świadectwo szkolne),
 3. opinia katechety (w indeksie katechetycznym lub osobne zaświadczenie),