4 grudnia II Niedziela Adwentu

 

 

 

4.12.2022 r  II NIEDZIELA ADWENTU

8.00 Za + Martę Dudę
10.30  

 

 

1. Za + męża Juliana Ciszewskiego w 1 rocznicę śmierci ++ z rodzin Ciszewskich i Mrozików.

2. Przez wstawiennictwo Św. Barbary z prośbą o Boże Bł. dla wszystkich górników naszej parafii i ich rodzin. O życie wieczne dla ++ górników.

14.00 Za + siostrę Genowefę i ++ rodziców z obu stron.
15.00 Nieszpory
 

5.12.2022 r. PONIEDZIAŁEK

17.00 Za ++ rodziców Eleonorę i Józefa Żurków, teściów Bronisławę i Jakuba Marszałków.
 

6.12.2022 r. WTOREK

6.30 W intencji parafian.
 

7.12.2022 r.  ŚRODA

17.00 Za + Edmunda Koczego.
 

8.12.2022 r. UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M. PANNY

6.30 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej w intencji parafian.
 

9.12.2022 r. PIĄTEK

17.00 Za + męża Jana Norasa, ++ Annę i Pawła Wrożów, syna Mariana i ++ z pokrewieństwa.
 

10.12.2022 r. SOBOTA

7.00 W intencji uczestników liturgii.
17.00 Za + Antoniego Wawrzonka.
 

11.12.2022  III NIEDZIELA ADWENTU

8.00 Za + Józefa Przybyło w 1 rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.
10.30 Za + Józefa Janika w 2 rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Zielińskich, Bielińskich, Janików i Kosków.
14.00 Za + Józefa Kapałę ++ rodziców dwóch braci i bratową + Ludwika Matuszaka i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.00 Nieszpory niedzielne