29 listopad I Niedziela Adwentu

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE PARAFII ŚW. JANA PAWŁA II

8.00 Za + Wiktorię Paliczkę w 1 rocznicę śmierci oraz za + męża Roberta i + Stanisława Wierę.
10.30 W intencji Parafian.
14.00 Za + Anielę Nocoń – Staszczyk i + Bronisławę Widawską.
15.00 Nieszpory
 

30.11.2020 r. PONIEDZIAŁEK

17.00 Za + Aleksandrę Kracoń oraz + męża Bronisława Kraconia
 

1.12.2020 r.  WTOREK

7.00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Jana Pawła II w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł. i zdrowie w intencji Stanisława Lisa z okazji

80 rocznicy urodzin. ( TE DEUM)

 

2.12.2020 r.  ŚRODA

17.00 Za ++ Annę i Augustyna Szwedów od Teofila z rodziną.
 

3.12.2020 r. CZWARTEK

7.00 W intencji Bogu wiadomej.
 

4.12.2020 r.  PIĄTEK

9.00 Przez wstawiennictwo św. Barbary w intencji emerytowanych i czynnych zawodowo górników z prośbą o Boże Bł. zdrowie i opiekę. O Boże Bł. w intencji wszystkich imienniczek św. Barbary.
17.00 Za + Czesława Widawskiego.
 

5.12.2020 r.  SOBOTA

7.00 Za + Leopolda Pawlusa od Teresy Bagińskiej.
17.00 Za + Anielę Mazur w pierwszą rocznicę śmierci.
 

6.12.2020

8.00 Za + Jana Dudę.
10.30 Przez wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Jana Pawła II w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł. i zdrowie w intencji Małgorzaty Ziewieckiej z okazji  60 rocznicy urodzin. ( TE DEUM)
14.00 Za + Józefa Kapałę ++ rodziców dwóch braci, bratową, Ludwika Matuszaka, Stanisława Bąka i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.00 Nieszpory.