KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W SPRAWIE POMOCY OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI W TURCJI I SYRII

page1image6560464

WIKTOR SKWORC ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
W SPRAWIE POMOCY OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI W TURCJI I SYRII

Drodzy Diecezjalnie! Bracia i Siostry!

Kościół w Polsce jednoczy się dzisiaj na modlitwie w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, której towarzyszy niezbędna wobec rozmiarów tragedii pomoc finansowa. Proszę Was zatem, Bracia i Siostry, o otwartość serca i hojną ofiarność, którą można okazać poprzez indywidualne wpłaty na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną umieszczone na stronach internetowych i w mediach parafialnych.

Pomoc poszkodowanym będzie udzielana we współpracy z siostrzanymi organizacjami sieci Caritas. Zebrane środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób poszkodowanych, takich jak żywność, opieka medyczna, ciepłe i bezpieczne schronienie. W dalszej kolejności będziemy wspierali odbudowę i rewitalizację zniszczonych obszarów, a także lokalną ludność w jej bieżących potrzebach.

Za każdy dar serca i wrażliwość, którą rodzi chrześcijańskie miłosierdzie, składam wszystkim serdeczne Bóg zapłać! W duchu wdzięczności i modlitewnej jedności podczas niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

page1image6561296 page1image6562128

Katowice, 09 lutego 2023 r. VA I – 10/23

Zarządzenie

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki

Komunikat Arcybiskupa Katowickiego należy odczytać w niedzielę 12 lutego 2023 r. w ramach ogłoszeń duszpasterskich oraz rozpowszechnić na stronach internetowych, portalach społecznościowych i w parafialnych mediach wraz z następującą informacją: Pieniądze na pomoc poszkodowanym można wpłacać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej w ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice; nr rachunku 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062; tytuł wpłaty: „Pomoc Turcji i Syrii” lub poprzez system płatności elektronicznej na portalu katowickiej Caritas: https://dobrodaj.pl/ .

† Marek Szkudło Wikariusz Generalny

page1image8714880 page1image8702016page1image8703168 page1image8712000 page1image6562960